Ποσοτική έρευνα που χρησιμοποιώντας το KANO MODEL καταλήγει στα νέα χαρακτηριστικών που μπορούν να ενθουσιάσουν τους πελάτες.

  • Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει απαραίτητα ένα νέο προϊόν
  • Ποιο χαρακτηριστικό δεν προκαλεί απογοήτευση ...αν απουσιάζει
  • Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πως λειτουργεί η έρευνα;

Το μοντέλο βασίζεται στον επιμερισμό των χαρακτηριστικών σε τρεις κατηγορίες:

Must  be
Όταν δεν υπάρχουν, οι πελάτες είναι απογοητευμένοι. 
Όταν υπάρχουν, θεωρούνται δεδομένα
και δεν αυξάνουν την ικανοποίηση του πελάτη.

One dimensional
Η ικανοποίηση των πελατών είναι ανάλογη
του βαθμού ύπαρξής τους.

Attractive
Όταν δεν υπάρχουν, δεν προκαλούν απογοήτευση.
Όταν υπάρχουν, προκαλούν ενθουσιασμό.

Οι τιμές της έρευνας για κάθε χαρακτηριστικό εφαρμόζονται στο ΚΑΝΟ MODEL και κατατάσσονται αυτόματα σε κατηγορία.