Πολυετής και τεράστια εμπειρία στις Δημοσκοπήσεις και  Έρευνες αγοράς

Ιστορικό

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1989 (ΑΛΚΟ ΕΠΕ)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε.: Μάιος 2001

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ: Οκτώβριος 2005 (ALCO A.E.).

Διεθνείς Συνεργασίες

Η ALCO διατηρεί μόνιμη σχέση συνεργασίας με την εταιρεία SYMMETRONE, ώστε να καλύπτει την αγορά της Κύπρου. Η πραγματοποίηση ερευνών ή / και ο συντονισμός έργων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιτυγχάνονται με ad hoc συνεργασίες.

Πιστοποίηση

Η Alco είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΔΕΑ και μέλος της ESOMAR. Εφαρμόζει τους Κώδικες Δεοντολογίας της ESOMAR και Επαγγελματικής Πρακτικής και Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) του ΣΕΔΕΑ. Είναι εγγεγραμμενη στο Μητρώο του ΕΣΡ με αριθμό 12.