Περισσότερα από 31 έτη εμπειρία στις Δημοσκοπήσεις και Έρευνες αγοράς

Ιστορικό

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1989 (ALKO ΕΠΕ)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε.: Μάιος 2001

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ: Οκτώβριος 2005 (ALCO A.Ε.).

Διεθνείς Συνεργασίες

Η ALCO διατηρεί μόνιμη σχέση συνεργασίας με τις εταιρείες PRIME και SYMMETRON, ώστε να καλύπτει πλήρως την αγορά της Κύπρου.  Η πραγματοποίηση ερευνών ή / και ο συντονισμός projects σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιτυγχάνεται με ad hoc συνεργασίες.

Πιστοποίηση

Η Alco είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΔΕΑ και μέλος της ESOMAR. Εφαρμόζει τους Κώδικες Δεοντολογίας της ESOMAR και Επαγγελματικής Πρακτικής και Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) του ΣΕΔΕΑ.