Η ελληνική κοινωνία βιώνει μία ρευστή και κινητική φάση. Η επάνοδος  στην κανονικότητα, μετά τον κατακερματισμό της μεσαίας τάξης που προκάλεσε  η  οικονομική κρίση, αλλά και μετά την πανδημία, έχει οδηγήσει σε μοναχικές πορείες και ατομικές συμπεριφορές, με συνέπεια στάσεις ζωής και συμπεριφορές να μεταλλάσσονται, σε μία αδιάκοπη διαδικασία της οποίας δεν φαίνεται σήμερα κάποιο σταθερό καταληκτικό σημείο.

Η πραγματικότητα αυτή, δεν επηρεάζει μόνο τις δομές και την εξέλιξη της κοινωνίας. Επηρεάζει και μάλιστα συχνά καταλυτικά και την καταναλωτική συμπεριφορά. Η συνολική κατανάλωση, ανάγκες ή «ανάγκες», κριτήρια επιλογής, αγοραστικές συνήθειες, προτιμήσεις για κατηγορίες αγαθών και μάρκες, μεταβάλλονται συνεχώς, διαφοροποιώντας την εικόνα της αγοράς.

Στο μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον, η έρευνα αγοράς αποτελεί τη βάση κάθε τεχνικής της επικοινωνίας. Ένα πολύτιμο εργαλείο αποτύπωσης της εικόνας της πραγματικότητας. Παρέχει τη μοναδική δυνατότητα χαρτογράφησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των αιτίων που την προσδιορίζουν.

Στην ελεύθερη αγορά δύο μέρη συνεργάζονται όταν προσδοκούν ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΟΦΕΛΗ. Με αυτή την οπτική προσεγγίζουμε και τους πελάτες μας, και το αντικείμενο της εργασίας μας.

Στόχος μας,η δυνατότητα συνολικής χρήσης και αξιοποίησης όλων των διαφορετικών συστατικών της εμπορικής και κοινωνικής έρευνας.