• Έρευνες προιόντων / υπηρεσιών
  • Concept tests
  • Έρευνες ικανοποιησης πελατων
  • Έρευνες εικόνας
  • Έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς
  • Βιομηχανικές έρευνες
  • Έρευνες φαρμακευτικών προιοντών
  • Έρευνες αξιολόγησης διαφήμισης
  • Έρευνες δοκιμής προιόντων
  • Έρευνες μυστικού επισκέπτη
  • Έρευνες μέσων μαζικής επικοινωνίας

Βιομηχανική έρευνα (B2B)

Η ALCO ειδικεύεται στην βιομηχανική έρευνα, έναν κρίσιμο χώρο,  όπου τα αποτελέσματα των ερευνών  επιδρούν σημαντικά σε αποφάσεις στρατηγικού και επενδυτικού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει ειδική αναλυτική μελέτη δειγματοληψίας για περισσότερους από 30 κλάδους της αγοράς.