Η λειτουργία της ALCO, εκτός της γνώσης και της εμπειρίας των στελεχών της, βασίζεται και:

  • Σε μελέτη δειγματοληψίας που βασίζεται στην ειδική επεξεργασία των στοιχείων της πιο πρόσφατης απογραφής του ΕΣΥΕ.
  • Σε ειδικά προγράμματα στατιστικής ανάλυσης.
  • Σε προσεκτική επιλογή ερευνητών, μετά από αξιολόγηση 30 ημερών ειδικής δοκιμαστικής περιόδου, που ακολουθεί την παρακολούθηση σεμιναρίων 18 ωρών.
  • Σε μια σταθερή ομάδα ερευνητών (70% με εμπειρία άνω των 5 ετών - 50%  ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση).
  • Σε λειτουργία ερευνητικού τηλεφωνικού κέντρου με 20 θέσεις εργασίας και ειδικής μελέτης δειγματοληψίας για το λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη.
  • Στην πλήρη εφαρμογή του Κώδικα ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.
  • Στην διεξαγωγή ειδικού σεμιναρίου και μικρού πιλότου πριν από κάθε έρευνα.
  • Στον έλεγχο του 30% των ερωτηματολογίων σε καθημερινή βάση (ίσο ποσοστό ερωτηματολογίων για όλους και για όλους τους ερευνητές).
  • Σε μόνιμη ομάδα ελεγκτών και επιθεωρητών.
  • Στη σιγουριά που δίνει η διεξαγωγή των δεκάδων χιλιάδων συνεντεύξεων  κάθε χρόνο 41.000 το 2019).