Η λειτουργία της ALCO, εκτός της γνώσης και της εμπειρίας των στελεχών της, βασίζεται και:

  • Σε ειδική μελέτη δειγματοληψίας, με βάση τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.
  • Σε προσεκτική επιλογή ερευνητών, μετά από αξιολόγηση 30 ημερών ειδικής δοκιμαστικής περιόδου, που ακολουθεί την παρακολούθηση σεμιναρίων 18 ωρών.
  • Σε σταθερή ομάδα ερευνητών (70% με εμπειρία άνω των 5 ετών - 50% ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση).
  • Σε λειτουργία ερευνητικού τηλεφωνικού κέντρου με 16 θέσεις εργασίας και μελέτης δειγματοληψίας για το λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη.
  • Στην πλήρη εφαρμογή του Κώδικα ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.
  • Στη διεξαγωγή ειδικού σεμιναρίου και μικρού πιλότου πριν από κάθε έρευνα.
  • Στον έλεγχο τουλάχιστον του 20% των ερωτηματολογίων σε καθημερινή βάση (ίσο ποσοστό ερωτηματολογίων για όλους και για όλους τους ερευνητές).
  • Σε μόνιμη ομάδα ελεγκτών και επιθεωρητών.
  • Στη σιγουριά που δίνει η διεξαγωγή δεκάδων χιλιάδων συνεντεύξεων κάθε χρόνο (32.000 το 2021).